Brister om vindkraftverk

Länsstyrelsen på Gotland förordar stor försiktighet när det gäller etablering av fler vindkraftverk till havs. Anledningen är att det finns brister i kunskapen om hur vindkraftverken påverkar fisket. Det skriver Länsstyrelsen i ett brev till Miljödepartementet. Det handlar om byggandet av 21 havsbaserade vindkraftverk vid Klasården, väster om Näsudden. Ärendet har överklagats och beslutet ligger nu hos Regeringen.