Etnisk diskriminering

Det är etisk diskriminering om en socialförvaltning tar hänsyn till trosbekännelsen när den godkänner vem som ska får ha familjehem, det säger Anders Kandelin som är informationschef hos Diskrimineringsombudsmannen. Detta sedan en Ljungskilefamilj anmält Göteborgsstadsdelen Bergsjön till Diskrimineringsombudsmannen. Familjen hade godkänts som familjehem, men det beslutet togs tillbaka när förvaltningen fick veta att familjen tillhör Livets Ord. Anders Kandelin anser att Bergsjön handlat klart olämpligt, däremot är det ännu inte utrett om de brutit mot lagen.