Sjukvårdsupplysning bra ekonomi

Sjukvårdsupplysningen, dit allmänheten kan ringa och få råd av en sjuksköterska, gör att sjukvårdens resurser utnyttjas bättre.
Det visar en studie som Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, gjort av sjukvårdsupplysningen i Jämtland och Malmö. I Jämtland ger, enligt studien, sjuksköterskorna råd så att patienterna i större utsträckning kan vårda sig själva och därmed slipper de ofta långa resorna till akutmottagningar eller hälsocentraler.