Kurs ska locka turister

Hotell, taxibolag och många andra turistbolag i Jönköping satsar på en gemensam utbildning för sina anställda, för att locka fler turister till stan.
Totalt 125 personer ska få en serviceutbildning och trimmas i Jönköpings historia nu och då. Maria Rosenqvist på Jönköpings hotellbokning säger till Nyheterna att det är en unik kurs eftersom hela besöksnäringen i Jönköping satsar gemensamt för att få enhetlig jönköpingskunskap.