Vattnet fortfarande otjänligt

Vattnet i Värnamo stad, Hörle och Åminne är fortfarande otjänligt och måste kokas om det ska drickas eller användas i matlagning.
Föroreningarna kommer från ett vattentorn och rengöring av det vattentornet pågår. Under dagen kloreras också vattnet i ledningsnätet, vilket kan medföra en viss lukt