SIS kritiserar Långanäs

Paragraf 12-hemmet Långanässkolan i Eksjö får skarp kritik för sitt agerande för snart sex år sedan, då en 16-årig pojke hölls isolerad i tre och en halv månader.
Det är tillsynsmyndigheten Statens institutionsstyrelse (SIS) som har utrett fallet, sedan TV-programmet Uppdrag Granskning berättat om detta. I sitt yttrande konstaterar SIS att det sätt som pojken hölls avskild på är oacceptabelt, men att rutinerna på Långanässkolan har ändrats sedan dess. Därför nöjer sig myndigheten med att enbart kritisera det som hänt.