Ny satsning på teckenspråk

Härnösands folkhögsskola får den samordnande rollen i utvecklingen av digitala material för teckenspråkskurser när regeringen idag beviljade två miljoner kronor till ett projekt gemensammt för åtta folkhögsskolor och Sveriges dövas riksförbund.
Teckenspråket är fortfarande ett relativt nytt språk i Sverige och har ett stort behov av undervisningsmaterial. De två miljoner regeringen idag beviljade till ett projekt som Härnösands folkhögsskola ska stå som samordnare för ser man som ett steg i rätt riktning.