Tre tidningar bildar bolag

Skånetidningarna Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda planerar att gå samman i ett gemensamt bolag.
Håkan Sehlstedt, vice vd i Bonnier Dagstidningar AB och styrelseordförande i Kristianstadsbladet AB och Tidnings AB Allehanda Syd, skriver i ett pressmeddelande att bolaget bildas för att trygga tidningarnas framtid och för att stärka dem i en hårdnande konkurrens. Tidningarna ska fortsätta att drivas med stark lokalförankring, men på andra områden kan det redaktionella samarbetet komma att utökas. Kristianstadsbladet ägs i dag till 52 procent av den liberala stiftelsen Kristianstadspress och till 48 procent av Sydsvenska Dagbladet AB, som är dotterbolag till Bonnier Dagstidningar AB. Tidnings AB Allehanda Syd, som ger ut Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda, är ett helägt dotterbolag till Sydsvenskan. Kristianstadsbladet har en upplaga på cirka 30.000 exemplar, Ystads Allehanda drygt 24.000 och Trelleborgs Allehanda knappt 11.000 exemplar.