Miljonsatsning på morotsexport

Ryftes grönsaker i Fole ska investera sextio miljoner kronor för ett nytt packeri och börja exportera så kallade baby-morötter.
Exporten ska gå till övriga Norden och Tyskland, säger Ryftes ägare Yngve Andersson. Ryftes som idag är Sveriges största morotsleverantör producerar fjorton tusen ton morötter per år, men när det nya packeriet är klart kan de leverera ytterligare tre tusen ton. För utökningen kommer företaget att behöva anställa ytterligare fem till de trettiofyra årsanställda företaget har idag.