ECB sänker räntan.

Den europeiska centralbanken - ECB - sänkte idag sin viktigaste styrränta med 0,25 procentenheter. Den nya räntenivån blir 4,25 procent. Det här var den europeiska centralbankens andra räntesänkning sedan i maj. Den danska centralbanken följde efter och sänkte sin reporänta till 4,25 procent,