Teater inte brandsäker

Eskilstuna Teater är inte tillräckligt brandsäker och skulle inte ha fått byggas utifrån dagens byggregler.
Det är en student på Brandingenjörsutbildningen i Lund, som en del i ett projektarbete, har gjort en riskbedömning för brand på teatern. Rapporten visar att den över 75 år gamla teatern visar brister på många punkter. -Problemet, som i så många andra gamla offentliga lokaler är att det ofta är för mycket folk och långa utrymningsvägar. Det säger förste brandingenjören på Räddningstjänsten i Eskilstuna, Göran Herrmann.