Vårdavdelningar stängs

Brist på sjuksköterskor gör att Nyköpings lasarett stänger 20 vårdplatser i två månader
Enligt Roland Sterner, hälso- och sjukvårdsdirektör för Sydöstra hälso och sjukvårdsområdet, så kan den här stängningen innebära att inplanerade operationer kan komma att skjutas upp. Han sääger dock att akut sjuka kommer att kunna ges vård under dom två månader som man nu reducerar verksamheten. Totalt finns c:a 120 vårdplatser på Nyköpings lasarett så enligt Sterner kommer stängningen av de 20 vårdplatserna att bli märkbar för så väl anställda som patienter.