Backhoppargymnasiet kvar

Backhoppargymnasiet i Örnsköldsvik blir kvar. Det beslutades av Svenska skidförbundets styrelse på torsdagen.
Bakgrunden till beslutet är att Riksidrottsstyrelsen vid sitt sammanträde i augusti återtog den kvot som tidigare tilldelats skidorna. I stället fastställdes ramen till 192 (dvs 64 årselevplatser), en tilldelning som är identiskt med vad Svenska skidförbundet har i dag.