Nacksta kyrka utvalt

Nacksta kyrka i Sundsvall är en av fem utvalda byggen i Sverige som riksutställningar ska använda i sin nya webutställning ''fem hus'' som startar den 19 november. Projektet ska presentera fem byggnader från de femtio senaste åren. Besökarna ska genom att klicka på olika ställen på nätet kunna se sig om i i rummen och lyssna på när arkitekten berättar om tankarna om bygget och lyssna på de folk som använder sig av husen idag.