Nya regler för renägare

Renägare får nu bara ersättning för två procent av dödsfallen i samband med utfodring.
Jordbruksverket förändrar Tjernobylersättningarna till rennäringen. Det vill säga ersättningar till samebyar som måste utfodra renarna för att hålla nere bequerellhalten i renköttet. Tidigare har samebyarna fått ersättning för alla renar som dött i samband med utfodringen, men i de nya reglerna så ersätts samebyarna istället med ett schablonbelopp som bara täcker 2 procents dödlighet.