Skogsbruksbråk över

Skogsbruket på god väg att förenas efter hemlig ''fredsprocess''
De två konkurerande miljöcertifierings-systemen inom skogsbruket är på väg att förenas. I hemlighet har en ''fredsprocess'' pågått med Södra Skogsägarnas ekolog Gustav Aurén som medlare. Det uppger nät-tidningen Land Skog. Det privata skogsbruket anslöt sig till den europeiska certifierings-standarden PEFC när man inte kunde acceptera miljörörelsens och skogsbolagens standard FSC. En anledning till splittringen var synen på fjällskogsbruket. Men två olika miljö-certifieringar har skadat svenskt skogsbruk, säger Stefan Bleckert från Sveaskog. Men nu hoppas man att man ska kunna enas om ett gemensamt dokument som innebär att bolags- och privatskog kan betraktas likvärdig ur miljösynpunkt.