Sänkta sociala avgifter

I budgetförhandlingarna mellan regeringen och miljöpartiet och vänsterpartiet kräver nu regeringen att företagens socialavgifter ska sänkas mer bland annat i Norrland. Finansminister Bosse Ringholm vill fördubbla rabatten på avgifterna som företagen har idag till 10 procent.
Vänsterpartiet protesterar mot att regeringen inte lovar att återigen höja den högsta ersättning som går att få i a-kassan, och vill avsätta pengar för det men det vill inte finansminister Bosse Ringholm. Men han hoppas ändå kunna höja a-kassan under nästa år, eftersom han tror att akassesystemet kommer att kosta mindre iframtiden. Det var också det budskapet regeringen gav i budgeten i våras. Socialdemokraterna har i dag lämnat ett nytt förhandlingsbud till de andra partierna. Där föreslår regeringen ännu högre höjningar av skatten på eldningsolja och på hushållsel än tidigare. Ny kostnad för en oljeeldad villa skulle bli 750 kronor per år. En eluppvärmd villa blir 200 kr dyrare per år. V och mp vill höja ännu mer.