Strid om samlingslokal

Bosnisk-Hercegovinska Islamiska Församlingen i Gislaveds kommun vänder sig nu till länsstyrelsen för att få tillstånd att använda en lokal på Ängsgatan i centrala Gislaved som samlingslokal.
Kommunen har sagt nej och hänvisar till detaljplanen som bara tillåter handel eller bostäder i fastigheten. Men såväl fastighetsägaren som Islamiska församlingen har överklagat beslutet. De påpekar att lokalen tidigare varit mycket svår att hyra ut, samtidigt som den faktiskt lämpar sig utmärkt som samlingslokal