Filosofi bra för ekonomer

Redan de gamla grekerna visste att bildning betyder att ha en bred kunskap och nu ska Högskoleverket införa det igen. Högskoleverket har utvärderat en satsning i Jönköping där alla elever på handelshögskolan får läsa skönlitteratur och filosofi utöver de vanliga ekonomiska ämnena. Karin Agélii, som utvärderat satsningen, är mycket nöjd med resultatet.
Personlig utveckling har alltid varit vikitgt i all utbildning men på Internationella handelshögskolan har det sedan några år tillbaka även inneburit att studenterna ska läsa 120 böcker; skönlitteratur och filosfi, helt väsenskilt från matematik, datavetenskap och ekonomi. Karin Agélii vill att humanismen ska få mer utrymme i högskolan. Högskolelagen sätter stopp för sådana här satsningar, men Högskoleverket hoppas på en ändring för att studenterna ska få en större bredd.