Utgiftstaket höjs

Regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet har kommit överrens om att höja det maxbelopp staten får spendera med 1,7 miljarder kronor. Utgiftstaket för nästa år var tidigare 789 miljarder kronor, men höjs nu alltså något.
Orsaken är att mer pengar kommit in i det kommunala utjämningssystemet eftersom de rika kommunernas skatteintäkter ökat och mer pengar måste omfördelas av staten. Regeringen har tidigare motsatt sig höjningar av taket, men partierna kallar förändringen för en teknisk justering av utgiftstaket.