Lag mot företagsflytt kritiseras

Näringsminister Björn Rosengren överväger lagstiftning för att företag ska ta ett större ansvar för personalen vid nedläggning eller flytt utomlands. Men sådana regler kan skrämma bort utländska investerare varnar den statliga myndighet som lockar utländska företag till Sverige.
Efter den senaste tidens varsel i bland annat i Degerfors och Arvika vill näringsminister Björn Roserngren genom lagstifitning tvinga företagen att ta ett större ansvar vid företagsnedläggningar. Men sådana regler kan skrämma bort utländska investerare anser den statliga myndighet som ska lockar utländska företag till Sverige. Globaliseringen och det ökade utländska ägandet av svenska företag riskerar att ge företagen för mycket makt på arbetstagarnas beskostnad vilket ororar näringsministern. En särskild grupp på näringsdepartemenet har fått i uppdrag att titta på frågan och bland annat studera Frankrikes lagstiftning. Senast den 30 november ska de vara vara klart. I Frankrike kan en domstol underkänna den omställningsplan som företag som säger upp mer än 10 anställda måste upprätta. DESSutom kan den franska motsvarigheten till yrkesinspektionen i vissa fall skjuta upp företagens uppsägningar. Men att i Sverige lagstifta om ett utökat ansvar för föregtagen kan försvåra utländska investeringar i Sverige säger genraldirektören för Invest i Sweden agency Kai Hammerich. Den statliga myndigheten arbetar med att locka utländska företag att investera i Sverige. I sin senaste rapport framhåller man singaporebaserade flextronics som nyligen sagt upp 1600 anställda i sverige coh flyttat tillverkning till polen - som ett exempel på en lyckad investering. men att några utländska företag avvecklat tillverkningen i Sverige är inte något skäl att införa hårdare regler för företagen. Kai Hammerich anser att just frånvaron av alltför mycket regler på arbetsmarknanden har gynnat Sverige jämfört med Tyskland, Frankrike och Spanien.