Längre väntan på lagfarter

Det kan bli längre väntan för gotlänningar att få lagfarter när inskrivningsmyndigheten läggs ner.
Från och med den fjärde maj måste gotlänningarna skicka sina papper till Norrtälje för att få lagfart på en fastighet, eftersom inskrivningsmyndigheten i Visby flyttas till Norrtälje. Handläggningen av bland annat lagfarter har varit rätt snabb på Gotland säger Lars Nordin, rådman vid tingsrätten i Norrtälje. Men han kan inte lova riktigt lika snabb handläggning från Norrtälje. Inskrivningsmyndigheten har funnits på drygt 90 platser i landet, men finns fortsättningsvis bara på sju ställen. Norrtälje blir störst i landet med Gotlands, Stockholms, Uppsala och Sörmlands län.