Banverket följer miljödomstolen

Projektchef för tunnelbygget genom Hallandsåsen lovar rätta sig efter domstolens beslut trots att åtalet mot Banverket lades ned i går.
- Banverket kommer att följa miljödomstolens krav även om det nu kan tolkas som om det inte krävs i lag. Det menar Christer Möller, projektchef på tunnelbygget genom Hallandsåsen, efter gårdagens beslut att lägga ner åtalet för brott mot vattenlagen mot tre före detta chefer på Banverket. Beslutet skulle kunna tolkas som att man kan strunta i att söka tillstånd och avleda i princip hur mycket vatten som helst vid tunnelbygget. Men enligt Christer Möller kommer Banverket att fullfölja sin ansökan till miljödomstolen för det fortsatta bygget och rätta sig efter det beslut som tas där.