Ärftliga egenskaper finns också utanför generna

Inlärt beteende kan inte gå i arv - trodde vi. Men etologer i Linköping visade nyligen att tuppar och hönor som påverkats av en stressande miljö fick kycklingar som tycktes vara präglade av samma miljö, trots att de aldrig hade levt där. Men det här är ett arv som inte finns i själva generna - som vi normalt brukar tänka oss som arvets förmedlare - utan i något som påverkar genernas aktivitet. Det här handlar om nya rön i ett hett forskningsområde som kallas epigenetik, vilket betyder ungefär ”utöver genetiken”

Den genuppsättning du ärvde av dina föräldrar - liksom kycklingen av sina - är ritningen för hur du, och kycklingen, skulle byggas upp. Men det finns byggmästare som är där och dirigerar också. De talar om hur mycket det ska vara av det ena och det andra och när generna ska ge upphov till sin produkt och när de ska vara tysta och göra ingenting. En styrning utöver genetiken.

De här byggmästarna har stor betydelse för slutresultatet, men vilka de är och hur de jobbar har det nya forskningsområdet epigenetik bara börjat klargöra.

Men hur går det här egentligen ihop med evolutionsläran?

Det bidrar till att utveckla den säger Per Jensen, etologiprofessor i Linköping, som arbetat med den här forskningen.

– Det som vi kanske har tillfört som en liten pusselbit till evolutionsteorin är att man behöver se miljön som något mer aktivt än man har gjort tidigare. Det är inte bara någon sorts bakgrund som selekterar de mest fördelaktiga mutationerna, utan miljön kan mycket väl gå in och direkt påverka generna, genuttryck, och på det viset styra utvecklingen i en viss riktning, förklarar han.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se