Planer för ny golfbana i Suderby

Nu finns det planer på en ny golfbana på Gotland. Det är företaget bakom konferensanläggningen vid Suderbys i Västerhejde som vill bygga en ny bana. Planerna är att bygga en ny fullstor golfbana med 18 hål vid Suderbys.
Företaget har lämnat in sin bygglovsansökan till stadsarkitektkontoret och det handlar främst om att erbjuda konferensgästerna en extra krydda.