Alhem får kritik

Doktor i miljörätt befarar att man nu kan strunta i miljötillstånd vid andra tunnelbyggen.
Överåklagare Sven Erik Alhem i Malmö får kritik för sitt beslut att lägga ner åtalet mot tre chefer vid Banverket. Han motiverade sitt beslut i går med att experter inte kunnat enas om huruvida Banverket behövde en vattendom eller inte för tunnelbygget genom Hallandsåsen. Annika Nilsson, doktor i miljörätt i Lund, säger till Sveriges Radio att hon inte förstår Alhems bedömning. Hon anser att domstolen borde fått besluta vilken av de två sakkunniga som har rätt. Hon tror också att Alhems beslut kan leda till att byggherrar vid andra tunnelbyggen framöver kan komma att strunta i sina respektive tillstånd.