Ökad vinst för Energibolag

Eskilstuna Energi och miljö gick med 44.5 miljoner i vinst under årets första sex månader. Det visar företagets delårsrapport.
Samma Period förra året gick företaget med 27 miljoner i vinst. I en kommentar skriver Eskilstuna Energi och Miljös VD Lars ANdersson bland annat att dom prishöjningar på el som företaget genomfört gjort att vinsten ökat. Däremot anser VD:n Lars Andersson att möjligheterna för företaget att höja elpriserna ytterligare är små, bland anant beroende på den debatt som varit i media om elpriserna.