Vården i Örnsköldsvik ändras

Vården i Örnsköldsvik ska omorganiseras. Igen. Sjukhuset och primärvården föreslås bli två jämnbördiga avtalsenheter med en separat ekonomisk förvaltning.
Därmed kommer den omtalade sektororganisationen att skrotas och ersättas med ett samlat ledarskap. Varje arbetsplats får därmed också en egen chef vilket varit ett utttalat önskemål freån personalen.