Radion träffade: Vivi Täckholm

Vivi Täckholm kom till Kairo 1926, blev botanikprofessor vid universitet och stannade i Egypten i femtio år. 
 
Hon kartlade Egyptens växter, skrev en flora i flera band.
 
Här hör vi henne på basaren, när hon berättar om öknen som blommar och om sina studenter. Och vi hör henne också berätta historien om sina arabiska duvor.

.