Diskriminering i Umeå

Finsktalande barn i Umeå diskrimineras, men diskrimineringen är inget lagbrott.
- Finsktalande barn i Umeå diskrimineras, men diskrimineringen är inget lagbrott. Det svarar Diskrimineringsombudsmannen den Sverigefinska föräldraföreningen i Umeå, som anmält Umeå kommun för etnisk diskriminering av dom barn som har finska som modersmål. Barnen får bland annat mycket mindre undervisning i sitt modersmål, jämfört med dom svensktalande skolkamraterna. Föräldraföreningen kritiserar också tjänstemän och politiker i Umeå kommun för att inte informera om invandrarbarnens rätt till modersmålsundervisning, en lektion per vecka.