Umeå kräver fler vårdplatser

Landstingstyrelsen fattar i dag beslut om Umeå sjukvård ska få fler vårdplatser.
400 vårdplatser har försvunnit på Norrlands universitetsjukhus sedan början av 90-talet. Dom 800 vårdplatser som finns kvar räcker inte till. Kortare vårdtid, fler patienter och ständiga överbeläggningar har ökat stressen. Umeå sjukvård har begärt att politikerna skjuter till externa pengar till 28 nya vårdplatser fram till 2004.