Sundsvall satsar på ungdomar

Nu ska Sundsvalls kommun satsa på ungdomsdemokrati. På måndag anställs en person som ska sköta kontakterna mellan ungdomar och beslutsfattare i kommunen.
Den nytillsatta tjänsten, som kallas ungdomslotsen, ska också ansvara för att ett ungdomskonvent sker under hösten. Till mötet ska alla ungdomar mellan 13 och 20 år i Sundsvalls kommun bjudas in för att diskutera ungdomars delaktighet i kommunen. Målet är också att få igång lokala ungdomsråd runt om i kommunen. Totalt satsat runt 830 000 kronor på ungdomssatningen, som även ska involvera alla kommunanställda.