Gammeldans på schemat

Gislaveds Gammeldansförening vill nu ge sig ut i länets skolor för att lära ungdomar dansa gammeldans och samtidigt väcka ett intresse för folkmusiken igen, som en motvikt till populärmusiken.
Medlemmarna i Gislaveds Gammeldansförening kommer att göra detta ideellt, men ansöker nu om ett bidrag hos landstinget på 30.000 kronor för att kunna kompensera instruktörerna för lönebortfall de timmar dom är borta från sina jobb.