EU-mötet i Malmö kostade 4,8 Mkr

Polisens insats i vid EU:s finansministermöte i Malmö i april kostade 4,8 miljoner kronor.
Kostnaden gäller främst övertidsersättning. I samband med mötet anordnades demonstrationer och vid en av dem blev det häftiga sammanstötningar mellan demonstranter och polis. Polisnämnden i Malmö fick en redovisning av kostnaderna i dag.