Kemijätte bildas

Företaget Industrikapital och finska staten har kommit överens om att slå ihop företagen Kemira, Dynea och Sydsvenska Kemi, där nu Perstorp AB ingår.
Verksamheten kommer att bedrivas i över 40 länder och ha en omsättning på cirka 40 miljarder kr. För att affären ska bli av måste vissa vilkor uppfyllas, bland annat att finska riksdagen godkänner avtalet.