Statliga bolag kan betala Norrbotniabanan, tycker kommunalrådet i Umeå

Det blev inga klara besked från infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) när hon idag besökte Umeå för att diskutera infrastruktur.

Både Banverket och Vägverket har gett besked om att det saknas flera miljarder (20 miljarder för Banverket och Vägverket 10 miljarder) till utlovade väg och järnvägsprojekt. Planerade projekt i länet som norrbottniabanan och vägpaketet i Umeå är objekt som skjuts på framtiden. Tidigast 2019 och inte 2010 skulle norrbottniabanan rymmas i den plan som Banverket proiriterar.

Infrastruktuminister Åsa Torstensson (c) bekräftar att det saknas pengar till redan lovade projekt. Enligt den borgerliga regeringen så vill man se mer av OPS- offentlig privat samverkan för att finansera viktiga väg och järnvägsprojekt.

Landshövding Lorentz Andersson tycker att regeringen ska ta av de statliga bolagens vinster för att finansiera norrbottniabanan.

- Norrbottniabanan är viktig för hela norrland och Barentsregionen och att inte sätta igång bygget 2010 och att inte ha finanseringen klar är mycket olyckligt inte minst för gruvnäringen som växer så det knakar, det säger Lorentz Andersson.

En av flera kommunpolitiker som fanns på seminariedagen om infrastruktur i länet var Hariett Classon (s) kommunpolitiker i Skellefteå och även vice ordförande i norrbottniabanegruppen.

Och enligt henne så måste nu arbetet inriktas på att hitta andra lösningar för att finansera norrbottniabanan, starten 2010 är viktig för hela regionen, det säger Hariett Classon.

När det gäller vägdragningar i Umeå så säger infrastrukturminister Åsa Torstensson att hon har lyssnat på hur Umeå kommun ser på väg- och järnvägsdragningar och satsningar på Umeå hamn.

Umeås presentation för att hitta ”smarta” lösningar var väldigt intressant. Men även här handlar det om att hitta andra sätt att finansera satsningarna, säger Åsa Torstensson.

Men kommunalrådet Lennart Holmlund (s) säger till P4 Västerbotten att han betvivlar att företagen är beredda att gå in och betala kommande vägdragningar.

- Redan idag är det problem att få företagarna att vara med och betala för bättre lösningar i centrum, säger Lennart Holmlund