SCA och Graninge samarbetar

Nu inleder SCA och Graninge ett samarbete på kraftsidan. Graninge kommer att arrendera SCAs energianläggning med soda- och biobränslepanna vid Östrandsfabriken.
Tidigare har SCA och Graninge gått ihop på skogsidan när bolaget Scaninge Timber bildades. Samarbetet kommer inte att leda till några personaförändringar och Graninge kommer att köpa drift och underhåll av pannorna av SCA.