Minskade kostnader i Bengtsfors

Kostnaderna för socialbidrag i Bengtsfors har under andra kvartalet i år minskat med 35 procent jämfört med samma tid förra året. Samtidigt ligger kommunen i topp när det gäller arbetslöshet i länet. Socialnämndens ordförande Björn Johansson säger till Radio Väst att Bengtsfors inte har börjat tillämpa några hårdare regler. Några av orsakerna kan istället vara att en del bidragsberoende personer flyttat och att några har börjat studera och därför får studiebidrag istället.