Äldre flyttas i onödan

Kommunledningen i Mörbylånga får kritik för att ha flyttat patienter från sjukhemmet till sjukhuset i Kalmar i onödan. Patienterna och personalen flyttades för två månader sedan för att sjukhemmet i Mörbylånga skall byggas om, men än har bygget inte startat.
Kjell E Johansson, ledamot i kommunens handikappråd, kräver en skritflig redogörelse från kommunen hur ärendet har blivit handlagt. Saga Sigvardsson, kommunalråd i Mörbylånga, anser att projektet löper helt enligt planerna och hänvisar främst till en slutredovisning som kommer att göras när bygget är klart - hösten 2002.