Föröka mera - lästips 23 april

Jagne, I. 2006.
Förökning av trädgårdens alla växter.
Prisma

Hartmann, H. T. m.fl. 1997.
Plant Propagation: Principles and Practices.
Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ 07458, http://www.prenhall.com

Hasselmark, U. 2003.
Fröbok. Från sådd till planta.
Natur och Kultur/LTs förlag.

Gelius-Lundberg, U. & Gelius, A-K. 2003.
Så perenner – från frö till hjärtblad.
ICA Bokförlag