SCA sållar ut jaktlag

SCA tvekar inte att byta ut de jaktlag som under älgjakten är dåliga på att fälla det antal älgar man fått tilldelat.
Per Persson är skogsvårdschef på SCA och han anser inte att beslutet är hårt. ''Om inte jaktlagen ställer upp eller visar intresse måste vi vidta åtgärder'', säger han till Radio Västernorrland. Samtidigt medger Per Persson att det kan vara svårt att göra bedömningen om en dåligt avskjutning beror på ointresse eller till exempel tillfälligt dålig tillgång på älg.