Ny jägarexamen föreslås

Naturvårdsverket vill införa en obligatorisk examen för att jägare ska få fånga djur med fälla. Verket motiverar förslaget med ett EU-direktiv som handlar om att ge jägarna kunskap som de måste ha.
De svenska jägareförbunden är starkt kritiska till den eventuella nyordningen och tycker att en ny examen är onödig eftersom fälljakt ingår i nuvarande jägarexamen och dessutom blir dyr för jägarna. Beslut väntas i höst.