Ökning av vård av sjukt barn

Föräldrarna i Jönköpings län har varit hemma ovanligt mycket med sjuka barn första halvåret i år. Försäkringskassan här i länet har betalt ut 74 miljoner kronor i tillfällig föräldrapenning, alltså för vård av sjukt barn.
Det är en ökning med 21 procent, jämfört med samma period förra året. För hela Sverige är ökningen 10 procent. En av orsakerna till den kraftiga ökningen här i länet kan vara att fler unga människor med små barn, har arbete idag. Det säger försäkringskonsulenten Kerstin Linderoth till Nyheterna. Men för att säkert få veta vad som ligger bakom ökningen har Riksförsäkringsverket tillsatt en snabbutrednig som ska vara klar före årsskiftet.