Vägar stötesten i budgetmangling

Regeringen vill satsa 90 miljarder på vägbyggen och 80 miljarder på järnvägar under de närmaste tolv åren. Men samarbetspartierna vill satsa mer på järnvägar och mindre på vägar. Förhandlingarna om statsbudgeten fortsätter i kväll och i natt.
Regeringens förslag om hur mycket som ska satsas på vägar och järnväg är kraftigt försenat och har blivit känsligt internt inom socialdemokraterna - boende särskilt i glesbygden trycker på hårt för bättre vägar. Nu föreslår socialdemokraterna att det satsas drygt 90 miljarder kronor till ny- och ombyggen av vägarna under en tolvårsperiod. Där ingår knappt 30 miljarder till räntor och amorteringar för tidigare byggen. Som ekot rapporterat tidigare har regeringen också föreslagit att 80 miljarder ska satsas på järnvägen. 145 miljarder ska läggas på att underhålla vägarna och järnvägen. Men partierna förhandlar fortfarande, och miljöpartiet och vänsterpartiet pressar regeringen att höja satsningen på järnväg och minska den på vägar. Vänsterpartiet har fått grönt ljus för att satsa 100 miljoner extra på flyktingmottagningen nästa år. Partiets idé om att arbetsgivare som har få sjukskrivningar bland sina anställda ska få lägre arbetsgivaravgift ska utredas av partierna och arbetsmarknadens parter. Miljöpartiet kräver inte längre att bensinskatten måste höjas - i alla fall inte om utsläppen av koldioxid kan minskas på annat sätt.