Arbetarimport oroar skogsfack

Mindre företag inom skogsnäringen begär i allt högre utsträckning att få ta in arbetskraft från utlandet för säsongsarbete med plantering och röjning.
Skogsentreprenörerna hävdar att det är svårt eller omöjligt att få tag på inhemsk arbetskraft. Skogs- och träfacket i Östersund har hittills avvisat ansökningar om arbetstillstånd från ett 40-tal personer. Facket ser inget behov av arbetskraftimport så länge 400 skogsarbetare går arbetslösa, säger ombudsman Roger Johansson.