Försök med samverkan på Gotland

Mycket talar för att Gotland kommer att bli ett försöksområde för ökad samverkan mellan militär och civil beredskap.
Försvarsberedningen släppte en rapport idag, där beredningen föreslår ett ökat samarbete mellan bland andra polis, militär och kustbevakning. Innan förslaget blir verklighet ska regeringen fatta beslut. Försvarsberedningen är en instans mellan regeringen och riksdagen, och där ingår samtliga riksdagspartier utom moderaterna.