Värnpliktiga rädda för befälen

Få värnpliktiga i Sverige anmäler befäl som misskött sig av rädsla för repressalier, skriver tidningen Värnpliktsnytt.
Men dom värnpliktiga vid A 10 i Strängnäs som SR Sörmland pratat med tycker inte att det är ett problem vid deras regemente. Dom skulle självklart anmäla ett befäl som missköter sig. Kollektiv bestraffning är en av dom kränkningar som kan förekomma under värnplikten. Enligt tidningen Värnpliktsnytt har bara 9 befäl anmälts under de tre senaste åren trots att många värnliktiga upplevt sig kränkta och trots att befäl ansetts var skyldiga till många av de olyckor som inrapporterats. Orsaken antas vara en oro för att bli utsatt för hämdaktioner från befälen.