Ekonomiskt bistånd minskar

Utbetalningen av socialbidrag och ekonomiskt bistånd fortsätter att minska.
Under första halvåret i år har utbetalningarna i hela landet minskat med 13 procent jämfört med förra året. I Sörmland har utbetalningarna minskat med 12 procent. Minskningen var störst i Gotland och Uppsala län med 19 respektive 18 procent