Miljoner till Stora Karlsö

Naturvårdsverket har beslutat att ge 2,4 miljoner kr i bidrag för att hålla landskapet öppet på Stora Karlsö.
Det ekonomiska bidraget innebär att det blir röjningar och mer fårbete på Stora Karlsö. Tanken är att ön ska återskapas som den var för 50 år sedan och på det sättet bevara de unika växterna som finns, bl.a ovanliga orkideer. Pengarna kommer ur EU´s miljöfond, LIFE.