Fortsatt oenighet om budgeten

Förhandlingarna mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet om statens budget avbröts vid halv tretiden natten till lördagen. Flera frågor återstår att lösa och förhandlingarna återupptas senare på lördagen.
Den stora stötestenen är statens satsning på vägar och järnvägar, både miljöpartiet och vänsterpartiet vill se en betydligt större satsning på järnvägar än vad regeringen har föreslagit. De båda samarbetspartierna kräver också att vägavgifter införs i storstäderna för att minska biltrafiken.